BÝVALÝ ZÁMEK

zamek_A.png

Původní budova zámku je nejhodnotnější částí areálu, ale z hlediska poškození je bohužel v nejzávažnějším stavu.

Celá část objektu je napadena aktivní dřevomorkou domácí. V objektu jsou zachované původní renesanční klenby. Střecha nad traktem 3 je zborcená a propadlá, krov je narušený již od roku 1995, tudíž není možné se do objektu dostat jinak než okny. Pokud se zřítí další část střechy, tak hrozí vyvalení čelního štítu a tím nenávratné poškození celé památky.

PIVOVARUDNÍK

Kristýna Šilhánová

financial manager

Petra Zimmermannová

account manager

2020 © ilex design