top of page

BÝVALÝ ZÁMEK

situace-CB_casti.jpg
zamek_A.png
sladovny_B.png
chladirna_C.png
lezacke_sklepy_D1.png
domek_D2.png
admin_E_red_E.png
konirna_F.png

Původní budova zámku je nejhodnotnější částí areálu, ale z hlediska poškození je bohužel v nejzávažnějším stavu.

Celá část objektu je napadena aktivní dřevomorkou domácí. V objektu jsou zachované původní renesanční klenby. Střecha nad traktem 3 je zborcená a propadlá, krov je narušený již od roku 1995, tudíž není možné se do objektu dostat jinak než okny. Pokud se zřítí další část střechy, tak hrozí vyvalení čelního štítu a tím nenávratné poškození celé památky.

bottom of page