REKLAMNÍ PLOCHY

Pro reklamní bannery jsme vyhradili pohledově nejexponovanější plochy v celém areálu směřující směrem do návsi. K dispozici je plot, který má 6 polí a štít budovy bývalého zámku pro velký banner umístěný na podpůrném lešení. 

ŠTÍT BUDOVY BÝVALÉHO ZÁMKU

pohled

11,8 m

11,8 m

7,1 m

16,9 m

celková plocha štítu: 192 m2

OPLOCENÍ

H

E

D

C

B

A

H

E

D

C

B

A

vrata

půdorys

rozvinutý pohled

F

G

F

G

vrata

rozměry jednotlivých polí

PIVOVARUDNÍK

Kristýna Šilhánová

financial manager

Petra Zimmermannová

account manager

2020 © ilex design