top of page

Ležácký sklep

Objekt bývalého ležáckého sklepu je u jižní strany pozemku. Je z lomovo-cihlového kameniva. Jeho stav je také havarijní. Jedna část klenby se již zřítila. V další klenbě jsou vypadlé klenáky a hrozí okamžitým zřícením. Krov nad klenbou je porušený a zatékají sem atmosférické srážky. V roce 2018 byla část konstrukce rozebrána, neboť byla statikem označena za nestabilní. Historicky hodnotný materiál byl uložen na pozemku pivovaru z důvodu možné budoucí dostavby.

situace-CB.jpg
bottom of page