top of page

Sladovny - varna

Novější část má v přízemí segmentové klenby do traverz, které jsou silně porušeny vlhkostí a mrazem. Byl zde zjištěn havarijní stav většiny dřevěných konstrukcí – napadení dřevomorkou domácí. Výrazně havarijní stav je v místech zatékání do objektu střechou, kde vážně hrozí zřícení části střechy. V této části z fasády vyrůstá náletová bříza. Omítky jsou poškozené a na severní straně se zřítily přístavky. Schodiště v tomto traktu je od 2NP přístupné jen velmi těžko, strop nad ním je zřícený. Ve sladovně v 2NP jsou odřezané trámy a ve skladových prostorách je velmi rozsáhlé ložisko dřevomorky domácí. V této části se nachází korkové podhledy. V traktu 7 se nachází varna, která prochází přes 2 patra, s vysokým ocelovým sloupem uprostřed. Vychýlení komína v horních partiích je zapříčiněno kombinací tepelných a povětrnostních účinků. Komín je postaven z velmi kvalitních cihel a jeho sanace bude možná. Zdivo je mírně narušeno jednak v místě přechodu čtvercového průřezu v kruhový, jedna je horní část komínového tělesa vychýlena ze svislice. Objekt je umístěn na hraně svahu a nemá vodorovné ani svislé hydroizolace. Části, které měly zůstat suché, byly od svahu odděleny vzduchovou mezerou. Voda stékající po skalním podloží a vytékající ze svahu i voda povrchová byla původně řádně odvedena. Sklepní prostory měly odvětrání. Tyto úpravy byly v minulosti zcela znehodnoceny nevhodnými stavebními zásahy a totálním zanedbáním údržby. Prostory ke svahu byly zabetonovány, zasypány sutí, listím a částmi rozpadajícího se zdiva. Původní kanalizace je nefunkční a voda ze svahu nad objektem i z poloviny střešní plochy se volně vsakuje do zdiva objektu. Zdivo je na řadě míst zcela nasycené vodou, dochází k louhování vápenného pojiva, k degradaci malty a působením mrazu i porušení cihel.

situace-CB.jpg
bottom of page