top of page

Původní budova zámku

Původní budova zámku je z hlediska poškození v nejzávažnějším stavu. Dle dokumentace trakt 1-3. Celá část objektu je napadena aktivní dřevomorkou domácí. V objektu jsou zachované původní renesanční klenby. Střecha nad traktem 3 je zborcená a propadlá, krov je narušený již od roku 1995, tudíž není možné se do objektu dostat jinak než okny. Pokud se zřítí další část střechy, tak hrozí vyvalení čelního štítu a tím nenávratné poškození celé památky.

situace-CB.jpg
bottom of page